BOUWMANAGEMENT

PROJECTBEGELEIDING

CALCULATIES

ONTWERP

ONDERHOUD

Bureau

Het bouwproces is complex en vol risico's. Voor een geslaagd eindresultaat is het dan ook verstandig een onafhankelijke partij in te schakelen, die alle noodzakelijke activiteiten tijdens het ontwerpproces en tijdens de bouw organiseert, coördineert en begeleidt.

Kijk op Bouwen BV is in 2005 opgericht en is een zelfstandig bouwkundig bureau gespecialiseerd in bouwmanagement en bouwkostenmanagement. Bouwmanagement is in essentie het coördineren en begeleiden van alle activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt ontwerp- en bouwproces. Binnen vastgestelde kaders wordt gecontroleerd en geadviseerd omtrent tijd, kosten en kwaliteit. Door de inmiddels opgedane ervaring kan Kijk op Bouwen u goed adviseren en begeleiden bij elk bouwproject van groot tot klein.

Meer informatie?

Wat doen we

Kostenramingen & begrotingen

Kijk op Bouwen word geregeld gevraagd om een kostenraming te maken voor een bouwproject. Dit zijn architecten die willen weten of hun bouwproject haalbaar is voor het budget van de opdrachtgever. Investeerders in vastgoed die willen weten of de mogelijke verbouwing of herontwikkeling van een pand een goede investering is. Maar ook instellingen die een begroting van een aannemer op hoofdpunten gecontroleerd willen hebben. Kijk op Bouwen maakt ook calculaties voor de grotere projecten. van aannemers Kijk op Bouwen gaat meestal mee met de aannemer om de bouwplaats te bezoeken of om de opdrachtgever te ontmoeten zodat de situatie goed bekend is en er een goede en juiste calculatie gemaakt kan worden.

Beheer & Onderhoud

Voor beheer en onderhoud van vastgoed kunt u ook bij Kijk op Bouwen terecht, Kijk op Bouwen heeft een aantal kantoorpanden in beheer, showrooms en parkeergarage. Alle bouwkundige zaken die worden door Kijk op bouwen uitgevoerd, er worden aannemers ingeschakeld om werkzaamheden voor onderhoud uit te voeren, Kijk op Bouwen coördineert en communiceert dit met huurders en eigenaren.

bouwmangement

Kijk op Bouwen begeleid ook bouwprojecten op verschillende niveaus. Zo beoordelen wij de begroting van de aannemer, het plan van de architect, (waar kan nog geoptimaliseerd worden?) organiseren de aanbesteding, stellen een aannemingsovereenkomst op en houden toezicht tijdens de uitvoering. Controles vinden plaats op kwaliteit en het toepassen van het materiaal waarvoor is betaald. Ook op het juist afrekenen van meer- en minderwerk en op de planning. Door Kijk op Bouwen in te schakelen, zit uw winst niet alleen in geld, maar ook in tijd en energie.

Projecten